کمیسیون دفتر نگین سبز رامسر

از اینکه وب سایت رامسراسکان را پذیرفتید کمال تشکر را داریم.دفتر نگین سبز در رامسر ارائه دهنده بهترین ویلاها با بهترین کیفیت با کمترین قیمت در شهر

توریستی رامسر ارائه دهنده خدمات گردشگری با مجوز رسمی از سازمان گردشگری شهرستان رامسر میباشیم. نحوه کمیسیون در دفتر نگین سبز رامسر طبق

قانوم رزرواسیونمسافر که دفتر اجاره ویلا دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و اداره نظارت براماکن عمومی باشند در مقابل اجرت واسطه

انجام معامله حق الزمه ای به مبلغ 20% از هر طرفین معامله به صورت جداگانه از کل کرایه مکان اقامتی دریافت میشود.

تخفیف دفتر: در بعضی موارد خاص با در نظر گرفتن موقعیت میهمان و تخفیفات ویژه دفتر نگین سبز از میهمان 10% کل مبلغ کرایه کمیسیون دریافت میشود.

دفتر نگین سبز رامسر اولین دفتری در استان میباشد که با مجوزات لازم و با کیفیت بالا در امر رزرو ویلا آماده خدمات رسانی به مسافرین میباشد.دفتر نگین

سبز برای مسافرینی که از دفتر ویلا رزرو مینمایند کد تخفیفی داده میشود که شرایط تخفیف به صورت زیر میباشد.

1.باراول 10% تخفیف جهت اجاره ویلا در دفتر نگین سبز

2.باردوم 20%تخفیف جهت اجاره ویلا در دفتر نگین سبز

3.بارسوم 30%تخفیف جهت اجاره ویلا در دفتر نگین سبز

4.بار چهارم یک شب ویلا به صورت رایگان بر اساس میانگین اجاره های داده شده در دفتر نگین سبز رامسر

5. تخفیف ویژه برای خانوادهای شهدا و جانبازان با 10% تخفیف در کمیسیون دفتر نگین سبز رامسر


زمانی که قرارداد صادر میشود تمامی مبالغ کرایه ویلا و کمیسیون در قرارداد ثبت میشود.