مجوزات دفتر نگین سبز رامسر

دفتر نگین سبز رامسر اولین دفتر رزرو اینترنتی میباشد که مجوز رسمی اجاره و رزرو ویلا از سازمان گردشگری و پلیس نظارت براماکن

عمومی شهرستان رامسر را دارا میباشد.دفتر نگین سبز املاک نمیباشد.املاک تو کار خرید و فروش و رهن واجاره میباشد. ولی دفتر

نگین سبز مجوز اجاره ویلا یه صورت روزانه را دارا میباشد.این باعث شده از تمامی دفاتر رزرواسیون جز اولین دفتر رزرو ویلا با مجوز

رسمی از سازمان گردشگری باشد.خواهشمندم مسافرین عزیز جهت اطلاعات بیشتر استعلامات خود را از سازمان های دولتی رامسر

جهت آشنایی با دفتر نگین سبز گرفته.خواهشمندم به سایت های غیر مجاز و غیر مجوز اعتماد نکرده و هیچ رزروی انجام ندهید.


مجوز رسمی اجاره ویلا از سازمان گردشگری شهرستان رامسر برای اولین بار در دفتر نگین سبز رامسر

                                                                      


تقدیرنامه از فرماندهی کل نیروی انتظامی شهرستان رامسر برای دفتر نگین سبز به مدیریت نیما قاسم نژاد

                                                                        


گواهینامه از سوی طرح ملی خانه مسافر تایید شده از سازمان گردشگری تهران

                                                            

                                     


 گواهینامه هتل داری و پذیرش مداری دفتر نگین سبز رامسر

                                                                  


                                                                             کارت طرح ملی خانه مسافر دفتر نگین سبز رامسر

                                                                   


طرح ملی ساماندهی خانه مسافر

                                                                      


طرح ملی ساماندهی خانه مسافر در رامسر

                                                                  


ساماندهی طرح ملی خانه مسافر در رامسر

                                                      


دفتر پذیرش نگین سبز رامسر


دفتر پذیرش نگین سبز رامسر


دفتر پذیرش نگین سبز رامسر